V blízkej budúcnosti pre našich zákazníkov pripravujeme rekonštrukciu externých priestorov nášho doškoľovacieho strediska. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad budovy s prírodnými prvkami a výdobytkami modernej doby, ktoré dokážu budovu posunúť na novú, vyššiu úroveň nie len opticky.